במהלך הפגישה הראשונה אנסה להבין את היקף הפרויקט, מיקומו, לוחות הזמנים, את ציפיות הלקוח ואת המגבלות הסובייקטיביות כגון דרישות אחסון מיוחדות, מבנה המשפחה, חיות בית וכדומה. במהלך פגישה זו גם נוכל ללמוד אם ישנה התאמה ביני לבין הלקוח והאם נוכל ליצור ביננו יחסי עבודה תקינים, יציבים ואמינים לאורך הפרויקט כולו, שכן חשיבות היחסים בין הלקוח לבין מעצב הפנים הינה קריטית כאשר מדובר בעיצוב סביבת החיים שתשמש את הלקוח ומשפחתו לאורך שנים.

במידה והפגישה תתקיים באתר הפרוייקט עצמו, אנסה להרגיש את החלל ולהבין איך ובאיזו תדירות נעשה שימוש בכל חלק בו, לאיזו מטרה, ומהן ציפיות הלקוח והעדפותיו. נבחן את אתר הפרויקט מבפנים ומבחוץ, כולל השתלבותו בסביבה האורבנית, כיווני אוויר ושמש, הצללות, מגבלות קונסטרוקטיביות וכדומה. בפגישה זו אשאל הרבה ובעיקר אקשיב.

הפגישה הראשונה הינה ללא כל התחייבות.

לאחר הפגישה הראשונה, נגדיר את היקף מעורבותי הנדרשת ע"י הלקוח, החל מייעוץ בלבד, דרך תכנון והגשת תוכניות וכתב כמויות, תדרוך הקבלן המבצע ופיקוח, בחירת חומרים, חיפויים ומוצרים, בחירת ריהוט ועימודו, הלבשת הבית, תאורה, ליווי הלקוח בעת קניית מוצרים ואביזרים, ביצוע הקניות עצמן עבור הלקוח – הכל לפי בחירת הלקוח ומסגרת תקציבו. היקף מעורבותי הנדרשת ע"י הלקוח, בשילוב היקף הפרויקט עצמו, יגדירו את פרטי ההתקשרות הכספית ביננו.

הפרוייקטים מתומחרים במחירים השווים לכל נפש כך שבסיומו של פרוייקט יבין הלקוח כי הכסף שנחסך ע"י תכנון נכון, שימוש בהדמיות ממוחשבות ושידרוג ערך הבית גבוה עשרות מונים מעלות השימוש בשירותי.

השלב הבא הינו לקיחת מידות (באם יש צורך)… ואז מתחילה העבודה האמיתית.